Quảng Nam: Hàng ngàn nhà ngập sâu, dân Đại Lộc hối hả chuyển đồ tránh lũ

Người dân Đại Lộc đưa đồ đạt lên cao tránh lũ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Đại Lộc đưa đồ đạt lên cao tránh lũ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Đại Lộc đưa đồ đạt lên cao tránh lũ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top