Quảng Nam giảm thời gian cách ly tập trung F1 còn 14 ngày

Quảng Nam giảm số ngày cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, người từ vùng dịch về. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam giảm số ngày cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, người từ vùng dịch về. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam giảm số ngày cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, người từ vùng dịch về. Ảnh: Thanh Chung
Lên top