Quảng Nam: Giá nước sinh hoạt tăng do... dịch COVID-19!

Hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn Hội An đều đóng cửa vì dịch COVID-19, nhưng bị bị áp giá nước như thời điểm kinh doanh bình thường (ảnh T.H)
Hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn Hội An đều đóng cửa vì dịch COVID-19, nhưng bị bị áp giá nước như thời điểm kinh doanh bình thường (ảnh T.H)
Hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn Hội An đều đóng cửa vì dịch COVID-19, nhưng bị bị áp giá nước như thời điểm kinh doanh bình thường (ảnh T.H)
Lên top