Quảng Nam được "giảm giá" máy xét nghiệm từ 7,23 tỉ xuống còn 4,8 tỉ đồng

Nhà thầu giảm giá máy xét nghiệm Realtime PCR tự động xuống còn 4,8 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Chung
Nhà thầu giảm giá máy xét nghiệm Realtime PCR tự động xuống còn 4,8 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Chung
Nhà thầu giảm giá máy xét nghiệm Realtime PCR tự động xuống còn 4,8 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top