Quảng Nam dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc

Dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Lên top