Quảng Nam: Dựng nhà, lập làng mới cho người dân mất nhà ở Trà Leng

Khu đất được chính quyền địa phương bố trí tái định cư cho người dân bị mất nhà ở Trà Leng. Ảnh: Hoàng Thọ
Khu đất được chính quyền địa phương bố trí tái định cư cho người dân bị mất nhà ở Trà Leng. Ảnh: Hoàng Thọ
Khu đất được chính quyền địa phương bố trí tái định cư cho người dân bị mất nhà ở Trà Leng. Ảnh: Hoàng Thọ
Lên top