Quảng Nam: Đổi mới phương thức đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Cán bộ BHXH Quảng Nam tuyên truyền chế độ BHXH tới người dân. 
Ảnh: Thanh Chung
Cán bộ BHXH Quảng Nam tuyên truyền chế độ BHXH tới người dân. Ảnh: Thanh Chung
Cán bộ BHXH Quảng Nam tuyên truyền chế độ BHXH tới người dân. Ảnh: Thanh Chung
Lên top