Quảng Nam đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh xét nghiệm SARS-CoV-2

Quảng Nam đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Lên top