Quảng Nam đề nghị tạm dừng vận chuyển khách qua đường sắt về tỉnh

Quảng Nam kiến nghị tạm dừng vận chuyển khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh.
Quảng Nam kiến nghị tạm dừng vận chuyển khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh.
Quảng Nam kiến nghị tạm dừng vận chuyển khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh.
Lên top