Quảng Nam đề nghị tạm dừng các chuyến bay đi - đến sân bay Chu Lai

Quảng Nam đề nghị tạm dừng các chuyến bay đi - đến sân bay Chu Lai. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề nghị tạm dừng các chuyến bay đi - đến sân bay Chu Lai. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề nghị tạm dừng các chuyến bay đi - đến sân bay Chu Lai. Ảnh: Thanh Chung
Lên top