Quảng Nam đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT nếu COVID-19 phức tạp hơn

Quảng Nam đề xuất xin không thi tốt nghiệp THPT và xin đặc cách công nhận tốt nghiệp cho học sinh ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề xuất xin không thi tốt nghiệp THPT và xin đặc cách công nhận tốt nghiệp cho học sinh ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề xuất xin không thi tốt nghiệp THPT và xin đặc cách công nhận tốt nghiệp cho học sinh ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top