Quảng Nam đề nghị Bộ TNMT sớm làm việc, đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam đề nghị Bộ TNMT sớm làm việc, triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề nghị Bộ TNMT sớm làm việc, triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đề nghị Bộ TNMT sớm làm việc, triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh: Thanh Chung
Lên top