Quảng Nam: Đầu tư 300 tỉ đồng để chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra bờ kè Cửa Đại. Ảnh: Thanh Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra bờ kè Cửa Đại. Ảnh: Thanh Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra bờ kè Cửa Đại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top