Quảng Nam đặt mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững

Quảng Nam xác định phát triển công nghiệp và dịch vụ song song. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam xác định phát triển công nghiệp và dịch vụ song song. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam xác định phát triển công nghiệp và dịch vụ song song. Ảnh: Thanh Chung
Lên top