Quảng Nam: Còn 7 trong số 16 người bị vùi lấp do sạt lở núi vẫn chưa tìm thấy