Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Hồ Quang Bửu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hồ Quang Bửu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hồ Quang Bửu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top