Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Công Thanh (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Nguyễn Công Thanh (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Nguyễn Công Thanh (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top