Quảng Nam: Cơ sở sản xuất gỗ nằm giữa khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Người dân phản ánh Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ gây mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của họ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân phản ánh Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ gây mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của họ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân phản ánh Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ gây mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của họ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top