Quảng Nam có một người làm nghề buôn bán tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Lên top