Quảng Nam có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2021 hơn 630 triệu đồng

Quảng Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 630 triệu đồng. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 630 triệu đồng. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 630 triệu đồng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top