Quảng Nam chuyển sang trạng thái "bình thường mới"

Hoạt động bán vé số được hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Hoạt động bán vé số được hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Hoạt động bán vé số được hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top