Quảng Nam cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4.5

Quảng Nam quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Ảnh: Thanh Chung
Lên top