Quảng Nam cho học sinh nghỉ học 2 ngày để phòng tránh bão số 9

Học sinh Quảng Nam nghỉ học 2 ngày để phòng chống bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh Quảng Nam nghỉ học 2 ngày để phòng chống bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh Quảng Nam nghỉ học 2 ngày để phòng chống bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Lên top