Quảng Nam: Chợ được xây dựng hàng chục tỉ đồng bị bỏ hoang

Khu phố chợ Bà Rén được xây dựng hàng chục tỉ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Thanh Chung
Khu phố chợ Bà Rén được xây dựng hàng chục tỉ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Thanh Chung
Khu phố chợ Bà Rén được xây dựng hàng chục tỉ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Thanh Chung
Lên top