Quảng Nam chi viện 39 y, bác sĩ hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

39 y, bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lên đường vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Thảo
39 y, bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lên đường vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Thảo
39 y, bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lên đường vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Thảo
Lên top