Quảng Nam chi hàng nghìn tỉ, sắp xếp dân cư miền núi đến nơi an toàn

Quảng Nam dùng nhiều nguồn lực để tái thiết cuộc sống người dân vùng sạt lở ở miền núi. Ảnh: Tr.B
Quảng Nam dùng nhiều nguồn lực để tái thiết cuộc sống người dân vùng sạt lở ở miền núi. Ảnh: Tr.B
Quảng Nam dùng nhiều nguồn lực để tái thiết cuộc sống người dân vùng sạt lở ở miền núi. Ảnh: Tr.B
Lên top