Quảng Nam: Cháy rừng phòng hộ, an ninh nguồn nước bị đe dọa

Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top