Quảng Nam chấm dứt thực hiện cách ly người từ TP.Hồ Chí Minh trở về

Quảng Nam chấm dứt thực hiện cách ly người từ TP.Hồ Chí Minh trở về. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam chấm dứt thực hiện cách ly người từ TP.Hồ Chí Minh trở về. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam chấm dứt thực hiện cách ly người từ TP.Hồ Chí Minh trở về. Ảnh: Thanh Chung
Lên top