Quảng Nam chấm dứt cách ly xã hội với TP.Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên

Quảng Nam hết cách ly xã hội trên toàn tỉnh vào ngày mai (28.8). Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam hết cách ly xã hội trên toàn tỉnh vào ngày mai (28.8). Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam hết cách ly xã hội trên toàn tỉnh vào ngày mai (28.8). Ảnh: Thanh Chung
Lên top