Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Cảnh báo đàn voi rừng tràn về phá khu dân cư