Quảng Nam cần tuyển gần 17.000 lao động

Các doanh nghiệp Quảng Nam tuyển dụng gần 17.000 người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Các doanh nghiệp Quảng Nam tuyển dụng gần 17.000 người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Các doanh nghiệp Quảng Nam tuyển dụng gần 17.000 người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top