Quảng Nam cách ly và xét nghiệm 48 người về từ Hải Dương và Quảng Ninh

Quảng Nam cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 48 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 48 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 48 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top