Quảng Nam cách ly 112 trường hợp F1 liên quan đến bar New Phương Đông

Quảng Nam cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 112 trường hợp F1 liên quan đến bar New Phương Đông. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Nam cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 112 trường hợp F1 liên quan đến bar New Phương Đông. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Nam cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 112 trường hợp F1 liên quan đến bar New Phương Đông. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top