Quảng Nam: Bùng phát dịch bệnh tay, chân, miệng

Bệnh tay, chân, miệng bùng phát ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh tay, chân, miệng bùng phát ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh tay, chân, miệng bùng phát ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top