Quảng Nam: 3 ca mắc COVID-19 dưới 10 tuổi

Quảng Nam có 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 dưới 10 tuổi và 1 người 100 tuổi. Ảnh: Hữu Long
Quảng Nam có 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 dưới 10 tuổi và 1 người 100 tuổi. Ảnh: Hữu Long
Quảng Nam có 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 dưới 10 tuổi và 1 người 100 tuổi. Ảnh: Hữu Long
Lên top