Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: 20.254 nhà ở cho người có công cách mạng chưa được xây dựng