Quảng cáo ngoài trời “treo đầu dê, bán thịt chó”: Sở VHTT Khánh Hòa thiếu trách nhiệm

Tấm bảng quảng cáo ngoài trời về đất nền tại dự án Lê Hồng Phong II mới xuất hiện tại vòng xoay Lê Hồng Phong - Nguyễn Tất Thành (gần Công ty Nước mắm 584). Ảnh: PV
Tấm bảng quảng cáo ngoài trời về đất nền tại dự án Lê Hồng Phong II mới xuất hiện tại vòng xoay Lê Hồng Phong - Nguyễn Tất Thành (gần Công ty Nước mắm 584). Ảnh: PV
Tấm bảng quảng cáo ngoài trời về đất nền tại dự án Lê Hồng Phong II mới xuất hiện tại vòng xoay Lê Hồng Phong - Nguyễn Tất Thành (gần Công ty Nước mắm 584). Ảnh: PV