Quảng cáo hóa chất y tế không có Giấy xác nhận bị phạt đến 20 triệu đồng