Quảng Bình xuất hiện động đất

Người dân ở Phong Nha nghe thấy tiếng nổ từ lòng đất sau đó có sự rung lắc. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân ở Phong Nha nghe thấy tiếng nổ từ lòng đất sau đó có sự rung lắc. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân ở Phong Nha nghe thấy tiếng nổ từ lòng đất sau đó có sự rung lắc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top