Quảng Bình xây dựng phương án tiếp nhận công dân về từ Đà Nẵng

Quảng Bình lập chốt kiểm tra nhằm phòng chống dịch COVID-19 trên QL1A. Ảnh: LPL
Quảng Bình lập chốt kiểm tra nhằm phòng chống dịch COVID-19 trên QL1A. Ảnh: LPL
Quảng Bình lập chốt kiểm tra nhằm phòng chống dịch COVID-19 trên QL1A. Ảnh: LPL
Lên top