Quảng Bình: Xã hội hóa để tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán

Điểm bắn pháo hoa tại cầu Nhật Lệ được tổ chức vào năm 2015. Ảnh: Lê Phi Long
Điểm bắn pháo hoa tại cầu Nhật Lệ được tổ chức vào năm 2015. Ảnh: Lê Phi Long