Quảng Bình truy vết khẩn trong đêm liên quan đến BN 14245

Quảng Bình khẩn trương truy vết, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ để phòng chống COVID-19. Ảnh: LPL
Quảng Bình khẩn trương truy vết, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ để phòng chống COVID-19. Ảnh: LPL
Quảng Bình khẩn trương truy vết, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ để phòng chống COVID-19. Ảnh: LPL
Lên top