Quảng Bình trong cơn “đại hồng thủy”: Cứu dân là trên hết

Nhà dân tại huyện Minh Hóa chìm trong nước lũ.
Nhà dân tại huyện Minh Hóa chìm trong nước lũ.
Nhà dân tại huyện Minh Hóa chìm trong nước lũ.
Lên top