Quảng Bình: Tin xả hồ Phú Vinh không chính xác, sẽ thông báo nếu xả lũ

Xe cấp cứu BV huyện Lệ Thủy bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: CTV
Xe cấp cứu BV huyện Lệ Thủy bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: CTV
Xe cấp cứu BV huyện Lệ Thủy bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: CTV
Lên top