Quảng Bình: Tiêu hủy 6.360 kg lợn do dịch tả lợn Châu Phi

Người dân tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top