Quảng Bình tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội đến 15.9

Việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân Quảng Bình tại các khu vực cách ly được bảo đảm. Ảnh: LPL
Việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân Quảng Bình tại các khu vực cách ly được bảo đảm. Ảnh: LPL
Việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân Quảng Bình tại các khu vực cách ly được bảo đảm. Ảnh: LPL
Lên top