Quảng Bình tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 một số địa phương

Quảng Bình đang tăng tốc test nhanh trong cộng đồng để sàng lọc các đối tượng F0. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang tăng tốc test nhanh trong cộng đồng để sàng lọc các đối tượng F0. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang tăng tốc test nhanh trong cộng đồng để sàng lọc các đối tượng F0. Ảnh: LPL
Lên top