Quảng Bình thực hiện "nhiệm vụ kép" trên tuyến biên giới Việt - Lào

Công tác kiểm soát con người và phòng ngừa COVID-19 được lực lượng BĐBP Quảng Bình triển khai đồng bộ. Ảnh: LPL
Công tác kiểm soát con người và phòng ngừa COVID-19 được lực lượng BĐBP Quảng Bình triển khai đồng bộ. Ảnh: LPL
Công tác kiểm soát con người và phòng ngừa COVID-19 được lực lượng BĐBP Quảng Bình triển khai đồng bộ. Ảnh: LPL
Lên top