Quảng Bình: Thông đường để hàng cứu trợ đến được với đồng bào Rục

Lực lượng BĐBP cùng người dân nỗ lực thông đường vào các bản người Rục. Ảnh: LPL
Lực lượng BĐBP cùng người dân nỗ lực thông đường vào các bản người Rục. Ảnh: LPL
Lực lượng BĐBP cùng người dân nỗ lực thông đường vào các bản người Rục. Ảnh: LPL
Lên top