Quảng Bình thiết lập mạng lưới cấp phát thực phẩm cho dân vùng lũ

Các xe hàng cứu trợ sáng nay 20.10 tập trung để cứu trợ người dân Lệ Thủy. Ảnh: LPL
Các xe hàng cứu trợ sáng nay 20.10 tập trung để cứu trợ người dân Lệ Thủy. Ảnh: LPL
Các xe hàng cứu trợ sáng nay 20.10 tập trung để cứu trợ người dân Lệ Thủy. Ảnh: LPL
Lên top